KOMİTE ve KURULLAR

Sempozyum Başkanı // Symposium Chair 
Prof. Dr. H. Burcu ÖZGÜVEN 

Bilim Kurulu Başkanı // Scientific Committee Chair 
Prof. Dr. Adnan ÇOLAK 

Sekreterya // Symposium Secretariat 
Assist. Prof. Dr. Selin ARABULAN
Assist. Prof. Dr. Sergun DAYAN
Inst. Gildis TACHİR
Res. Assist. Aslı MERAL
Res. Assist. Dinçer AYDIN
Res. Assist. Deniz Gözde ERTİN 

Düzenleme Kurulu // Organisation Committee 
Assoc. Prof. Dr. Sennur AKANSEL
Assoc. Prof. Dr. M. Serkan KIRGIZ
Assist. Prof. Dr. Esma MIHLAYANLAR
Assist. Prof. Dr. Hatice KIRAN ÇAKIR
Assist. Prof. Dr. H. Candan ZÜLFİKAR
Assist. Prof. Dr. Timur KAPROL
Assist. Prof. Dr. Semiha KARTAL
Assist. Prof. Dr. Pınar KISA OVALI
Assist. Prof. Dr. Tülay CANITEZ
Assist. Prof. Dr. Esin BENİAN
Assist. Prof. Dr. Damla ATİK
Assist. Prof. Dr. Filiz UMAROĞULLARI
Assist. Prof. Dr. İsmet OSMANOĞLU
Assist. Prof. Dr. Gökçen BAYRAK YILMAZ
Assist. Prof. Dr. Sergun DAYAN
Assist. Prof. Dr. R. Duygu ÇAY
Assist. Prof. Dr. Selin ARABULAN
Inst. Dr. Berk MİNEZ
Inst. Dr. Ertan VARLI
Inst. M. Kemal BOZACI
Inst. Gülay DALGIÇ
Inst. Bilge ATAÇ ÖZSOY
Inst. M. Seçkin PUYAN
Inst. Gildis TACHİR
Res. Assist. Arif MISIRLI
Res. Assist. Şule YILMAZ ERTEN
Res. Assist. Aslı MERAL
Res. Assist. Bilge UYSAL
Res. Assist. Saygın ALKAN
Res. Assist. Barış KARA
Res. Assist. Dinçer AYDIN
Res. Assist. Çağın TANRIVERDİ
Res. Assist. Deniz Gözde ERTİN
Res. Assist. Beste KARAKAYA AYTİN
Bu içerik 12.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 361 kez okundu.