SEMPOZYUM ÇAĞRI METNİ

Sempozyum Başlığı: KOMŞULUK

Komşuluk birbirine bitişik veya yakın alanlarda yaşayan kişiler arasındaki sosyal ve kültürel ilişki olarak tanımlanabilir. Kitle iletişim araçları ile ulaşım teknolojilerinin gelişimi, bu konu kapsamında yer alan mekân - zaman - mesafe ilişkisini dönüştürmektedir. Yardımlaşma, etkileşim ve iletişim gibi insani değerlerin ortak paydasında yer alan komşuluk, diğer yandan ayrıştıran, ötekileştiren ve farklılaştıran eylemleri de çağrıştırmaktadır.

10. Uluslararası Sinan Sempozyumu’nda komşuluk, tarihsel - kültürel bağlamda, günümüz koşullarıyla ele alınmaktadır. Disiplinler arası bir bakış açısıyla, ‘komşuluk’ ana teması çerçevesinde, araştırmacılara mekânda, mimaride, kentlerde, toplumda yaşanan dönüşüm ve etkileşimi tartışmak üzere bildiri çağrısında bulunuyoruz.

1. Komşuluğun mimari ve kentsel boyutu

2. Komşuluğun toplumsal ve insani boyutu

3. Komşuluğun tarihsel ve kültürel boyutu

4. İktisadi, siyasi ve hukuki boyutlarıyla komşuluk

5. Komşuluğa etki eden diğer unsurlar

 

Bu içerik 13.03.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 586 kez okundu.