Yürütme Kurulu

Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. H. Burcu ÖZGÜVEN

Bilim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Sennur AKANSEL

Sekreterya
Dr.Öğr.Üys. Tülay CANITEZ
Dr.Öğr.Üys.  Dr. Gökçen BAYRAK
Dr.Öğr.Üys.  Dr. İnci ALKAN
Arş.Gör. Arif MISIRLI
Arş.Gör. Gencay ÇUBUK


Bu içerik 03.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 82 kez okundu.