XIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu’nda disiplinler arası bir bakış açısıyla “Mimarlık ve Sorumluluk” teması çerçevesinde düzenlenecektir. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi göz önüne alınarak, tasarımda, yapı üretimi alanında, korumada, kent ve peyzaj ölçeğinde, iç mimarlıkta “sorumluluk” kavramının DEPREM ana başlığında ayrı bir oturum olarak ele alınması düşünülmektedir. Bu konuya katkı sağlamak üzere sizlere bildiri çağrısında bulunuyoruz.

Bildiri Tam Metin Gönderimi: 28 Şubat 2023

XIII. The International Sinan Symposium will be organized within the framework of the theme of “Architecture and Responsibility” with an interdisciplinary perspective. The concept of “responsibility” in design, building production, conservation, urban and landscape scale, interior architecture will be discussed as the main title of EARTHQUAKE in a separate meeting, consedering the the earthquake disaster that took place in Kahramanmaraş and affected many of our cities on February 6th 2023. We invite you for the paper to contribute to this issue.

Deadline for Full Paper: February 28th 2023